Skip to main content

Ažuriranje popisa Ubuntu repozitorija pomoću GUI alata za softver izvore

Ažuriranje popisa Ubuntu repozitorija pomoću GUI alata za softver izvore

Geoffrey Carr

Ubuntuova instalacija softverskog paketa koristi popis spremišta koja sadrže razna ažuriranja i softver koji možete instalirati. Prema zadanim postavkama, popis spremišta ne uključuje mnogo alata za treće strane koje biste mogli instalirati.

Većina uputa za dodavanje dodatnih spremišta vam govori kako koristiti alat naredbenog retka, ali za nove Ubuntu korisnike, GUI alat je vjerojatno više koristan.

Ubuntu Edgy uključuje softverski alat koji vam omogućuje jednostavno upravljanje tim skladištima. Alat možete pronaći na izborniku System Administration SOURCE SOURCE.

Kada pokrenete alat, prikazat će vam se dijaloški okvir koji vam omogućuje jednostavno provjeravanje okvira ili čak promjenu lokacije preuzimanja od zadanih američkih spremišta:

Za većinu javno dostupnog softvera, omogućit ćete univerzumski repozitorij. Ako se prebacite na druge kartice, možete odabrati i koliko često se automatska ažuriranja provjeravaju za nova ažuriranja.

Testirano na: Ubuntu Edgy Eft

Link
Plus
Send
Send
Pin