Skip to main content

Brzo Savjet: Otvori pretraživanja Firefoxa na novoj kartici

Brzo Savjet: Otvori pretraživanja Firefoxa na novoj kartici

Geoffrey Carr

Zadana radnja za pretraživanje pomoću alatne trake Firefox je otvoriti pretraživanje na trenutnoj kartici. Ovo me zavarava, ali srećom je lako popraviti.

Nova kartica za pretraživanje s prečacom

Samo pretražujte pomoću tipki Alt + Enter umjesto da pritisnete normalan gumb Enter. To će raditi čak i ako je zadana još uvijek trenutna kartica.

Nova kartica za pretraživanje prema zadanim postavkama

Upišite about: config u adresnu traku, a zatim stavite sljedeće u okvir za filtriranje:

browser.search.openintab

Dvaput kliknite vrijednost da biste ga promijenili u istinito.

Nova kartica za pretraživanje s karticom Mix Plus instalirana

Otvorite kartice Mix Plus Mogućnosti putem izbornika Alati. Kliknite Događaji.

Označite okvir "Traka pretraživanja" u odjeljku "Otvori kartice iz".

Nova kartica za pretraživanje sa srednjim klikom

Također možete kliknuti srednji gumb gumba za pretraživanje nakon unosa teksta u okvir za pretraživanje. (Zahvaljujući markdr u Lifehacker komentare za ovaj jedan)

Link
Plus
Send
Send
Pin