Skip to main content

Dopusti pristup VMware virtualnom stroju (NAT) s drugog računala

Dopusti pristup VMware virtualnom stroju (NAT) s drugog računala

Geoffrey Carr

Ako na računalu imate virtualni stroj, možda ćete htjeti pristupiti tom virtualnom stroju s drugog računala. Koristimo primjer: Recimo da imate virtualni stroj Ubuntu s Apachom koji radi na priključku 80, a želite prikazati i druge ljude na vašoj mreži kako biste pristupili web stranici koju hostirate.

Pretpostavljamo da virtualni stroj koristi NAT, i da mu je dodijeljena IP adresa od 192.168.23.128.

Najprije otvorite stavku izbornika Start Upravljanje virtualnim mrežama:

Kliknite karticu NAT, a zatim kliknite Uredi. Prikazat će se dijaloški okvir NAT postavki:

Kliknite gumb Prosljeđivanje porta i vidjet ćete ovaj dijalog:

Sad smo konačno na zaslonu koji možemo koristiti. Koristit ćemo port 8080 na stroju domaćina. Unosimo IP adresu za ubuntu virtualni stroj i priključak 80. Ovi portovi mogu biti bilo koji priključak.

Trebali bismo ovo testirati tako što ćete posjetiti http: // localhost: 8080 na našem host računalu. Možemo url dati našem računalu domaćinu zamjenom localhost s IP adresom host računala.

Link
Plus
Send
Send
Pin